شاپرک

شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکي پرداخت کارت) با هدف کنترل و نظارت، سیاست‌گذاری و پايش، تحلیل و برنامه‌ريزی، رصدگری و آينده‌پژوهي، توسعه زيرساخت‌های فني، حقوقي، قانوني، نظارتي و انساني شبکه پرداخت الکترونیک کشور و همچنین مديريت بازار و رانت‌زدايي از آن به عنوان بازوی بانک مرکزی در دهم دی ماه سال 1390 تشکیل شد.

 

فعالیت‌های شرکت با اتصال سوئیچ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، عمدتا معطوف به ايجاد زيرساخت لازم برای انجام این مأموريت مهم شد و اینک پس از یک دهه فعالیت نقشی محوری در حوزه پرداخت الکترونیک کشور ایفا می‌کند به طوری که بر اساس وظایف محوله در محقق ساختن فرامین و مقررات ملی و حاکمیتی در موضوع پرداخت الکترونیکی به عنوان شرکت توانا عمل کرده و قادر به بهره‌برداری هوشمندانه و هدفمند از همه فرصت و ظرفیت‌های داخلی و خارجی در این حوزه است.

 

شرکت شاپرک در سال 1401 با ورود به دهه دوم فعالیت خود در جایگاه پیشران رشد و ارتقاء زیست‌بوم‌های مبتنی بر پرداخت و خدمات مالی، هم ردیف با الگوهای موفق جهانی، تلاش دارد، کانون اعتماد بازیگران و کاربران و نقطه اتکاء فناوران مالی در کشور باشد.

ادامه مطلب …

شرکت های psp

Call Now Button